head_banner

Beth yw'r gwahaniaethau rhwng ffilmiau coextrusion tair haen, pum haen, saith haen a naw haen

Deunyddiau pecynnu hyblyg, yn aml mae ganddyn nhw dair, pump, saith, naw haen o ffilm. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwahanol haenau o ffilmiau? Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar y dadansoddiad, er eich cyfeirnod chi.

Cymhariaeth o 5 haen a 3 haen

Yr haen rwystryn y strwythur pum haen fel arfer yn y craidd, sy'n ei inswleiddio o'r dŵr yn yr atmosffer. Oherwydd bod yr haen rwystr yn y craidd, gellir defnyddio deunyddiau eraill i wella perfformiad y rhwystr yn fawr. Gellir defnyddio neilon yn yr haen graidd, fel y gall y strwythur 5-haen gyda haen wyneb AG ddelio â mwy o ddeunyddiau tebyg i ffilm AG a gwella gallu'r broses. Ar ben hynny, gall y prosesydd ddefnyddio'r pigment yn yr haen allanol heb effeithio ar yr haen bondio neu'r haen rwystr.

Mae tair ffilm haen, yn enwedig y rhai sy'n defnyddio neilon, yn tueddu i gyrlio oherwydd y gwahanol briodweddau ffisegol mewn strwythurau anghymesur. Ar gyfer strwythur 5-haen, mae'n fwy cyffredin defnyddio strwythur cymesur neu agos cymesur i leihau cyrl. Dim ond trwy ddefnyddio copolymer neilon y gellir rheoli'r crych yn y strwythur 3-haen. Mewn strwythur 5-haen, dim ond pan all y prosesydd ddefnyddio neilon 6 y gall fod yn bosibl cael haen neilon tua hanner trwch tair haen. Mae hyn yn arbed costau deunydd crai wrth ddarparu'r un priodweddau rhwystr a gwell prosesadwyedd.

Cymhariaeth rhwng y 7fed llawr a'r 5ed llawr

Ar gyfer ffilmiau rhwystr uchel, EVOHyn aml yn cael ei ddefnyddio fel haen rwystr i gymryd lle neilon. Er bod gan EVOH briodweddau rhwystr ocsigen rhagorol pan fydd yn sych, bydd yn dirywio'n gyflym pan fydd yn wlyb. Felly, mae'n gyffredin cywasgu EVOH yn ddwy haen AG mewn strwythur 5-haen i atal lleithder. Yn y strwythur EVOH 7-haen, gellir cywasgu EVOH yn ddwy haen AG gyfagos, ac yna ei amddiffyn gan yr haen AG allanol. Mae hyn yn gwella ymwrthedd ocsigen cyffredinol yn fawr ac yn gwneud y strwythur 7 haen yn llai agored i leithder.

Gall darnio neu rwygo hefyd fod yn broblem i strwythur pum stori. Bydd datblygu strwythur 7 haen yn gwneud i'r haen rwystr galetach gael ei rhannu'n ddwy haen union yr un fath trwy gysylltu haenau tenau. Mae hyn yn cynnal yr eiddo rhwystr wrth wneud y pecyn yn fwy gwrthsefyll torri neu rwygo. At hynny, mae'r strwythur 7 haen yn galluogi'r prosesydd i rwygo'r haen allanol i leihau cost deunyddiau crai. Gellir defnyddio polymerau drutach fel haenau arwyneb, tra gall polymerau rhatach ddisodli'r rhan fwyaf o'r haenau blaenorol.

Cymhariaeth rhwng y 9fed llawr a'r 7fed llawr

Yn gyffredinol, mae rhan rwystr y ffilm rhwystr uchel yn meddiannu pum haen yn y strwythur. Oherwydd y cynnydd mewn technoleg polymer a phrosesu, mae canran trwch cyffredinol y rhan hon yn yr holl strwythur yn gostwng yn gyson, ond mae'r un perfformiad rhwystr yn cael ei gynnal.

Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn angenrheidiol cynnal trwch cyffredinol y ffilm. O 7 haen i 9 haen, gall y proseswyr gael y perfformiad mecanyddol, ymddangosiad a chost gorau. Ar gyfer ffilmiau rhwystr uchel, gall yr amlochredd ychwanegol a ddarperir gan linell allwthio 7-haen neu 9-haen fod yn sylweddol. Gall y gost uwch o brynu llinell allwthio 7-haen neu 9-haen gael cyfnod ad-dalu o lai na blwyddyn o'i gymharu â llinell gynhyrchu 5-haen.


Amser post: Mawrth-05-2021